Projekt „POWER zawodowy”

Nr. projektu POWR.01.02.01-18-0078/18

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy dla 60 os. młodych do 29 r.ż. zamieszkujących woj. podkarpackie, w tym zwiększenie możliwości zatrudnieniowej 40 os. młodych do 29 r.ż., biernych zawodowo, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) do dnia 30.06.2020r.

W ramach projektu organizujemy BEZPŁATNE szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Jesteś młodą osobą i nie skończyłaś/eś 29 roku życia? Pracujesz, ale nie przekraczasz minimalnego wynagrodzenia? Jesteś osobą bez zatrudnienia? Szukasz sposobu na poprawę swojej pozycji na rynku pracy? Zamieszkujesz na terenie Podkarpacia?

TAK?

Dla pracujących mamy szkolenia zawodowe, a dla osób bez zatrudnienia również staże dzięki którym podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

Zadzwoń do na tel: 178700555 lub skontaktuj się z nami mailowo ts.transcom@gmail.com, a my zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do projektu oraz ustalimy termin spotkania z naszym doradcą.

Biuro projektu:

Trzebownisko 928B
36-001 Trzebownisko
budynek Teho Sport
tel. 17 870 0555
ts.transcom@gmail.com

Kogo zapraszamy?


Uczestnikami projektu będzie 60 os. (w tym min. 38 kobiet) młodych, zamieszkałych na trenie woj. podkarpackiego wg KC, w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami z poniższych grup zgodnie z definicjami zwartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć́ z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (z wyłączeniem os. należących do gr. docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.):

Osoby bierne zawodowo

osoby, które w danej chwili nie tworzą̨ zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), tzw. os. z kat. NEET(spełniające def. dokumentacji konkursowej) - 40 os.


Osoby pracujące

osoby ubodzy pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (spełniające def. dokumentacji konkursowej) - 20 os.W ramach uczestnictwa w projekcie „POWER zawodowy” oferujemy:

 • indywidualne wsparcie dotyczące zdiagnozowania potrzeb zawodowych (opracowanie Indywidualnego Planu Działania i ścieżki rozwoju Uczestnika projektu)
 • indywidualne wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • realizacja szkoleń zawodowych z potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe
 • realizacja 6-miesięcznych staży / praktyk zawodowych pozwalających na utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe

- wsparcie dodatkowe:
· stypendium szkoleniowe
· stypendium stażowe
· egzamin uzyskania kwalifikacji
· catering w trakcie szkoleń
· zwrot kosztów dojazdu w trakcie szkoleń
· zwrot kosztów dojazdu w trakcie stażu / praktyki zawodowej.


Terminy rekrutacji

 • 01.07.2019- do nadal - rekrutacja w toku
 • 24.06.2019-30.06.2019 - rekrutacja zakończona
 • 17.06.2019-23.06.2019 - rekrutacja zakończona
 • 10.06.2019-16.06.2019 - rekrutacja zakończona
 • 03.06.2019-09.06.2019 - rekrutacja zakończona
 • 27.05.2019-02.06.2019 - rekrutacja zakończona
 • 20.05.2019-26.05.2019 - rekrutacja zakończona
 • 13.05.2019-19.05.2019 - rekrutacja zakończona
 • 06.05.2019-12.05.2019 - rekrutacja zakończona
 • 29.04.2019-05.05.2019 - rekrutacja zakończona
 • 15.04.2019-21.04.2019 - rekrutacja zakończona
 • 08.04.2019-14.04.2019 - rekrutacja zakończona
 • 01.04.2019-07.04.2019 - rekrutacja zakończona
 • 25.03.2019-31.03.2019 - rekrutacja zakończona
 • 18.03.2019-24.03.2019 - rekrutacja zakończona
 • 11.03.2019-17.03.2019 - rekrutacja zakończona
 • 04.03.2019-10.03.2019 - rekrutacja zakończona
 • 25.02.2019-03.03.2019 - rekrutacja zakończona
 • 18.02.2019-24.02.2019 - rekrutacja zakończona
 • 11.02.2019-17.02.2019 - rekrutacja zakończona
 • 04.02.2019-10.02.2019 - rekrutacja zakończona
 • 28.01.2019-03.02.2019 - rekrutacja zakończona
 • 23.01.2019-27.01.2019 - rekrutacja zakończona
 • 16.01.2019-22.01.2019 - rekrutacja zakończona
 • 09.01.2019-15.01.2019 - rekrutacja zakończona

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

TOP Skip to content