Projekt „POWER do kariery zawodowej”

Nr. projektu POWR.01.02.01-18-0091/19

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy dla 60 os. młodych do 29 r.ż. zamieszkujących woj. podkarpackie, w tym zwiększenie możliwości zatrudnieniowej 40 os. młodych do 29 r.ż., biernych zawodowo, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) do dnia 31.08.2021r.

W ramach projektu organizujemy BEZPŁATNE szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Jesteś młodą osobą i nie skończyłaś/eś 29 roku życia? Pracujesz, ale nie przekraczasz minimalnego wynagrodzenia? Jesteś osobą bez zatrudnienia? Szukasz sposobu na poprawę swojej pozycji na rynku pracy? Zamieszkujesz na terenie Podkarpacia?

TAK?

Dla pracujących mamy szkolenia zawodowe, a dla osób bez zatrudnienia również staże dzięki którym podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

Zadzwoń do na tel: 178700555 lub skontaktuj się z nami mailowo ts.transcom@gmail.com, a my zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do projektu oraz ustalimy termin spotkania z naszym doradcą.

Biuro projektu:

Trzebownisko 928B
36-001 Trzebownisko
budynek Teho Sport
tel. 17 870 0555
ts.transcom@gmail.com

Kogo zapraszamy?


Uczestnikami projektu będzie 60 os. (w tym min. 38 kobiet) młodych, zamieszkałych na trenie woj. podkarpackiego wg KC, w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami z poniższych grup zgodnie z definicjami zwartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć́ z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (z wyłączeniem os. należących do gr. docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.):

Osoby bierne zawodowo

osoby, które w danej chwili nie tworzą̨ zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), tzw. os. z kat. NEET(spełniające def. dokumentacji konkursowej) - 40 os.


Osoby pracujące

osoby ubodzy pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (spełniające def. dokumentacji konkursowej) - 20 os.W ramach uczestnictwa w projekcie „POWER do kariery zawodowej” oferujemy:

 • indywidualne wsparcie dotyczące zdiagnozowania potrzeb zawodowych (opracowanie Indywidualnego Planu Działania i ścieżki rozwoju Uczestnika projektu)
 • indywidualne wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • realizacja szkoleń zawodowych z potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe
 • realizacja 6-miesięcznych staży / praktyk zawodowych pozwalających na utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe

- wsparcie dodatkowe:
· stypendium szkoleniowe
· stypendium stażowe
· egzamin uzyskania kwalifikacji
· catering w trakcie szkoleń
· zwrot kosztów dojazdu w trakcie szkoleń
· zwrot kosztów dojazdu w trakcie stażu / praktyki zawodowej.


Terminy rekrutacji

 • 05.03.2020 - 11.03.2020 - rekrutacja zakończona
 • 23.04.2020 - 29.04.2020 - rekrutacja zakończona
 • 30.04.2020 - 06.05.2020 - rekrutacja zakończona
 • 14.05.2020 - 20.05.2020 - rekrutacja zakończona
 • 21.05.2020 - 27.05.2020 - rekrutacja zakończona
 • 28.05.2020 - 03.06.2020 - rekrutacja zakończona
 • 04.06.2020 - 10.06.2020 - rekrutacja zakończona
 • 12.10.2020 - 18.10.2020 - rekrutacja zakończona
 • 19.06.2020 - 25.06.2020 - rekrutacja zakończona
 • 26.06.2020 - 02.07.2020 - rekrutacja zakończona
 • 03.07.2020 - 09.07.2020 - rekrutacja zakończona
 • 10.07.2020 - 16.07.2020 - rekrutacja zakończona
 • 07.08.2020 - 13.08.2020 - rekrutacja zakończona
 • 4.09.2020 - 10.09.2020 - rekrutacja zakończona [dotyczy osób pracujących]
 • 12.06.2020 - 18.06.2020 - rekrutacja zakończona
 • 05.02.2021 - 11.02.2021 - rekrutacja zakończona
 • 22.02.2021 - 28.02.2021 - rekrutacja dotyczy osób pracujących
 • 16.03.2021 - 22.03.2021 - rekrutacja dotyczy osób pracujących
 • 19.04.2021 - 25.04.2021 - rekrutacja dotyczy osób pracujących
 • 26.04.2021 - 02.05.2021 - rekrutacja dotyczy osób pracujących
 • 03.05.2021 - 09.05.2021 - rekrutacja dotyczy osób pracujących
 • 10.05.2021 - 16.05.2021 - rekrutacja dotyczy osób pracujących
 • 17.05.2021 - 23.05.2021 - rekrutacja dotyczy osób pracujących
 • 24.05.2021 - 30.05.2021 - rekrutacja dotyczy osób pracujących
 • 31.05.2021 - 06.06.2021 - rekrutacja dotyczy osób pracujących
 • 22.06.2021 - 28.06.2021 - rekrutacja dotyczy osób pracujących
 • 05.07.2021 - 11.07.2021 - rekrutacja dotyczy osób pracujących
 • 12.07.2021 - 18.07.2021 - rekrutacja dotyczy osób pracujących

Doradztwo Zawodowe

miejsce realizacji: Trzebownisko 928B lok. 3

 • 12.03.2020 - godz.: 13:00 - 19:00
 • 13.03.2020 - godz.: 14:00 - 20:00
 • 16.03.2020 - godz.: 14:00 - 18:30
 • 17.03.2020 - godz.: 13:00 - 16:00
 • 17.04.2020 - godz.: 11:30 - 16:00
 • 18.04.2020 - godz.: 7:00 - 16:00
 • 22.04.2020 - godz.: 7:00 - 16:00
 • 23.04.2020 - godz.: 7:00 - 16:00
 • 24.04.2020 - godz.: 7:00 - 16:00
 • 29.04.2020 - godz.: 7:00 - 16:00
 • 30.04.2020 - godz.: 7:00 - 16:00 Doradca 1 i 10:00-13:00 Doradca 2
 • 04.05.2020 - godz.: 10:00 - 13:00
 • 07.05.2020 - godz.: 13:00 - 16:00
 • 12.05.2020 - godz.: 7:00 - 10:00
 • 16.05.2020 - godz.: 7:00 - 10:00
 • 18.05.2020 - godz.: 13:00 - 16:00
 • 22.05.2020 - godz.: 10:00 - 13:00
 • 23.05.2020 - godz.: 10:00 - 13:00
 • 12.06.2020 - godz.: 13:00 - 16:00
 • 16.06.2020 - godz.: 10:00 - 13:00
 • 17.06.2020 - godz.: 10:00 - 13:00
 • 19.06.2020 - godz.: 7:00 - 10:00 oraz 13:00-19:00
 • 23.06.2020 - godz.: 13:00 - 19:00
 • 24.06.2020 - godz.: 7:00 - 13:00
 • 25.06.2020 - godz.: 10:00 - 16:00
 • 06.07.2020 - godz.: 08:00 - 14:00
 • 10.07.2020 - godz.: 8:00 - 11:00
 • 13.07.2020 - godz.: 11:00 - 17:00
 • 14.07.2020 - godz.: 7:00 - 10:00
 • 14.07.2020 - godz.: 16:00 - 19:00
 • 16.07.2020 - godz.: 14:00 - 17:00
 • 17.07.2020 - godz.: 7:00 - 19:00
 • 18.07.2020 - godz.: 8:00 - 11:00
 • 24.07.2020 - godz.: 8:00 - 18:00
 • 25.07.2020 - godz.: 8:00 - 19:00
 • 27.07.2020 - godz.: 16:00 - 19:00
 • 28.07.2020 - godz.: 16:00 - 19:00
 • 29.07.2020 - godz.: 16:00 - 19:00
 • 19.08.2020 - godz.: 15:00 - 19:00
 • 26.08.2020 - godz.: 8:00 - 19:00
 • 28.09.2020 - godz.: 7:00 - 10:00
 • 29.09.2020 - godz.: 13:00 - 16:00
 • 19.10.2020 - godz.: 7:00 - 13:00
 • 18.02.2021 - godz.: 7:00 - 10:00 oraz 16:00-19:00
 • 16.02.2021 - godz.: 15:00 - 18:00
 • 22.02.2021 - godz.: 15:00 - 18:00
 • 24.02.2021 - godz.: 7:00 - 13:00
 • 26.04.2021 - godz.: 15:00 - 18:00
 • 04.05.2021 - godz.: 15:00 - 18:00
 • 24.05.2021 - godz.: 7:00-11:00 i 15:00 - 19:00
 • 25.05.2021 - godz.: 7:00 - 11:00
 • 26.05.2021 - godz.: 10:00 - 18:00
 • 28.05.2021 - godz.: 15:00 - 19:00
 • 29.05.2021 - godz.: 9:00 - 15:00
 • 31.05.2021 - godz.: 7:00 - 9:00 i 15:00 - 19:00
 • 05.06.2021 - godz.: 14:00 - 18:00
 • 07.06.2021 - godz.: 15:00 - 19:00
 • 12.06.2021 - godz.: 8:00 - 12:00
 • 14.06.2021 - godz.: 15:00 - 19:00
 • 15.06.2021 - godz.: 17:00 - 19:00
 • 30.06.2021 - godz.: 8:00 - 12:00
 • 01.07.2021 - godz.: 8:00 - 12:00
 • 02.07.2021 - godz.: 9:00 - 13:00 i od 15:00 do 19:00
 • 07.07.2021 - godz.: 13:00 - 17:00
 • 26.07.2021 - godz.: 15:00 - 19:00
 • 29.07.2021 - godz.: 16:00 - 18:00
 • 30.07.2021 - godz.: 14:00 - 16:00
 • 31.07.2021 - godz.: 15:00 - 17:00
 • 02.08.2021 - godz.: 13:00 - 15:00
 • 16.08.2021 - godz.: 15:00 - 17:00
 • 19.08.2021 - godz.: 16:00 - 18:00
 • 23.08.2021 - godz.: 14:00 - 16:00

Pośrednictwo Pracy

miejsce realizacji: Trzebownisko 928B lok. 2 godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze od 01.04.20 do 08.09.2020, godz. 13:00-15:00 we wrześniu 2020, godz. 7:00-9:00 w październiku 2020, godz. 7:00-9:00 w listopadzie 2020, godz. 7:00 - 9:00 w grudniu 2020, godz. 7:00-15:00 w okresie 01.01.2021 do 31.05.2021 oraz w dniach:

 • 03.09.2020 - godz. 7:00-11:00
 • 04.09.2020 - godz. 7:00-18:00
 • 07.09.2020 - godz. 7:00-18:00
 • 12.09.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 15.09.2020 - godz. 15:00-20:00
 • 16.09.2020 - godz. 15:00-20:00
 • 17.09.2020 - godz. 15:00-20:00
 • 18.09.2020 - godz. 15:00-20:00
 • 19.09.2020 - godz. 7:00-19:00
 • 20.09.2020 - godz. 7:00-15:00
 • 21.09.2020 - godz. 15:00-20:00
 • 22.09.2020 - godz. 15:00-20:00
 • 23.09.2020 - godz. 15:00-20:00
 • 24.09.2020 - godz. 15:00-20:00
 • 25.09.2020 - godz. 15:00-20:00
 • 26.09.2020 - godz. 7:00-19:00
 • 27.09.2020 - godz. 7:00-15:00
 • 28.09.2020 - godz. 15:00-20:00
 • 29.09.2020 - godz. 15:00-20:00
 • 30.09.2020 - godz. 15:00-20:00
 • 30.09.2020 - godz. 15:00-20:00
 • 01.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 02.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 05.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 06.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 07.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 08.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 09.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 12.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 13.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 14.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 15.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 16.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 19.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 20.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 21.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 22.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 23.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 26.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 27.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 28.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 29.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 30.10.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 02.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 03.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 04.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 05.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 06.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 09.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 10.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 12.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 13.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 16.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 17.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 18.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 19.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 20.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 23.11.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 24.11.2020 - godz. 7:00-19:00
 • 25.11.2020 - godz. 7:00-19:00
 • 26.11.2020 - godz. 7:00-19:00
 • 27.11.2020 - godz. 7:00-19:00
 • 30.11.2020 - godz. 7:00-19:00
 • 01.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 02.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 03.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 04.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 07.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 08.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 09.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 10.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 11.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 14.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 15.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 16.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 17.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 18.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 21.12.2020 - godz. 15:00-19:00
 • 22.12.2020 - godz. 13:00-19:00
 • 23.12.2020 - godz. 7:00-19:00
 • 28.12.2020 - godz. 7:00-19:00
 • 29.12.2020 - godz. 7:00-19:00
 • 30.12.2020 - godz. 7:00-19:00
 • 31.12.2020 - godz. 7:00-19:00
 • 01.06.2021 - godz. 8:00-17:00
 • 02.06.2021 - godz. 8:00-17:00
 • 03.06.2021 - godz. 8:00-17:00
 • 04.06.2021 - godz. 12:00-17:00
 • 05.06.2021 - godz. 13:00-17:00
 • 07.06.2021 - godz. 8:00-15:00
 • 08.06.2021 - godz. 11:00-17:00
 • 09.06.2021 - godz. 12:00-17:00
 • 12.06.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 14.06.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 15.06.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 16.06.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 17.06.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 18.06.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 21.06.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 22.06.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 23.06.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 24.06.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 25.06.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 26.06.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 29.06.2021 - godz. 12:00-18:00
 • 01.07.2021 - godz. 12:00-19:00
 • 07.07.2021 - godz. 7:00-13:00
 • 07.07.2021 - godz. 17:00-19:00
 • 08.07.2021 - godz. 7:00-15:00
 • 09.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 10.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 12.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 13.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 14.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 15.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 16.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 17.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 19.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 20.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 21.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 22.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 23.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 24.07.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 26.07.2021 - godz. 12:00-15:00
 • 27.07.2021 - godz. 7:00-8:00
 • 27.07.2021 - godz. 16:00-19:00
 • 28.07.2021 - godz. 16:00-19:00
 • 29.07.2021 - godz. 12:00-16:00
 • 30.07.2021 - godz. 7:00-14:00
 • 31.07.2021 - godz. 11:00-15:00
 • 31.07.2021 - godz. 17:00-19:00
 • 02.08.2021 - godz. 07:00-13:00
 • 03.08.2021 - godz. 07:00-15:00
 • 04.08.2021 - godz. 08:00-17:00
 • 05.08.2021 - godz. 08:00-17:00
 • 06.08.2021 - godz. 08:00-17:00
 • 07.08.2021 - godz. 08:00-16:00
 • 09.08.2021 - godz. 08:00-17:00
 • 10.08.2021 - godz. 08:00-17:00
 • 11.08.2021 - godz. 08:00-17:00
 • 12.08.2021 - godz. 08:00-17:00
 • 13.08.2021 - godz. 08:00-17:00
 • 16.08.2021 - godz. 10:00-12:00
 • 17.08.2021 - godz. 7:00-15:00
 • 18.08.2021 - godz. 7:00-15:00
 • 19.08.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 20.08.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 23.08.2021 - godz. 7:00-14:00
 • 23.08.2021 - godz. 16:00-19:00
 • 24.08.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 25.08.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 26.08.2021 - godz. 7:00-16:00
 • 27.08.2021 - godz. 7:00-16:00

Szkolenia

 • Szkolenie nr 1 - terminy zjazdów: - 05.06.2020 - 06.06.2020 - 07.06.2020 - 08.06.2020 - 12.06.2020 - 13.06.2020 - 14.06.2020 - 15.06.2020 - 18.06.2020 - 19.06.2020 - 20.06.2020 - 21.06.2020 Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30
 • Szkolenie nr 2 - terminy zjazdów: - 06.06.2020 - 07.06.2020 - 13.06.2020 - 14.06.2020 - 20.06.2020 - 21.06.2020 Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30
 • Szkolenie nr 3 - terminy zjazdów: - 27.06.2020 - 28.06.2020 - 29.06.2020 - 30.06.2020 - 03.07.2020 - 04.07.2020 Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30
 • Szkolenie nr 4 - terminy zjazdów: - 23.07.2020 - 24.07.2020 - 27.07.2020 - 28.07.2020 - 29.07.2020 - 30.07.2020 Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30
 • Szkolenie nr 5 - terminy zjazdów: - 28.07.2020 - 2.07.2020 - 31.07.2020 - 03.08.2020 - 04.08.2020 - 05.08.2020 - 10.08.2020 - 11.08.2020 - 13.08.2020 - 14.08.2020 - 18.08.2020 - 20.08.2020 Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30
 • Szkolenie nr 6 - terminy zjazdów: - 16.06.2021 - 17.06.2021 - 19.06.2021 - 23.06.2021 - 24.06.2021 - 26.06.2021 Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

Realizacja staży

 • Realizacja stażu [1MS] od 09-07-2020 do 08-01-2021 adres: 37-200 Przeworsk, ul. Węgierska 13; godz. 7:30-15:30
 • Realizacja stażu [2BI] od 25-06-2020 do 24-12-2020 adres: 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 23; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [3KK] od 11-05-2020 do 19-11-2020 adres: 35-222 Rzeszów, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 17; godz. 7:30-15:30
 • Realizacja stażu [4SN] od 22-06-2020 do 21-12-2020 adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 55; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [5SM] od 25-05-2020 do 02-12-2020 adres: 35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 32; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [6DA] od 1-7-2020 do 31-12-2020 adres: 37-300 Leżajsk, ul. Opalińskiego 4; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [7DK] od 18-05-2020 do 30-09-2020 adres: 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 106B; godz. 7:30-15:30
 • Realizacja stażu [8DS] od 13-05-2020 do 20-11-2020 adres: 35-055 Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 1; godz. 7:00-15:00
 • Realizacja stażu [9SZK] od 13-05-2020 do 20-11-2020 adres: 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 166; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [10WE] od 03-06-2020 do 10-12-2020 adres: 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Kazimierza Wielkiego 1A; godz. 7:30-15:30
 • Realizacja stażu [11GJ] od 11-05-2020 do 18-10-2020 adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. PCK 12; godz.7:00-15:00
 • Realizacja stażu [12KM] od 01-05-2020 do 31-10-2020 adres: 36-001 Trzebownisko, Nowa wieś 387; godz. 9:00-17:00
 • Realizacja stażu [13MA] od 01-06-2020 do 30-11-2020 adres: 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 21/12; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [14KI] od 06-05-2020 do 10-11-2020 adres: 39-310 Radomyśl Wielki, ul. Kościuszki 13B; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [15GK] - od 6-7-2020 do 5-01-2021 adres: Trzebownisko 928B; godz. 7:30-15:30
 • Realizacja stażu [16SB] od 13-05-2020 do 17-11-2020 adres: 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 108A; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [17SS] - od 08-07-2020 do 07-01-2021 Al. Mjr. Wacława Kopisto 8A/69, 35-315 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [18JT] od 01-06-2020 do 03-12-2020 adres: 35-203 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 40; godz. 7:00-15:00
 • Realizacja stażu [19JK] - 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 108A, od 06-07-2020 do 05-01-2021; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [20NP] - od 06-7-2020 do 05-01-2021 adres: 39-100 Ropczyce, ul. Wincentego Witosa 11A; godz. 7:30-15:30
 • Realizacja stażu [21SK] - od 10.08.20 do 09.02.21 adres: 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 4; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [22TA] - 35-303 Rzeszów, ul. Mieszka I nr 73a; od 01-08-20 do 31-01-2021; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [23GP] - 35-304 Rzeszów, ul. Zagłoby 8/4; od 01-08-2020 do 01-11-2020; godz. 9:00-17:00
 • Realizacja stażu [24JA] - 36-052 Nienadówka numer 696B; od 01-08-2020 do 31-08-2020; godz. 7:00-15:00
 • Realizacja stażu [25OE] - 36-002 Jasionka 915A; od 01-08-2020 do 31-01-2021; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [26ZK] - od 01.09.20 do 28.02.21, adres: 36-072 Świlcza nr 145B, godz. 7:00-15:00
 • Realizacja stażu [27KD] - 39-100 Ropczyce, ul. Wincentego Witosa 11A; od 01-09-2020 do 28-02-2021; godz. 7:30-15:30
 • Realizacja stażu [28KM] - 36-050 Sokołów Młp., ul. Sikorskiego 23; od 01-09-2020 do 28-02-2021; godz. 7:00-15:00
 • Realizacja stażu [29PD]- od 01.09.20 do 28.02.21, adres: 37-111 Rakszawa 348; godz. 8:00 - 16:00
 • Realizacja stażu [30BE]- od 14.09.20 do 13.03.21 adres: 35-206 Rzeszów, ul. gen. Leopolda Okulickiego 20; godz: 7:30-15:30
 • Realizacja stażu [31OA]- od 01.09.20 do 28.02.21 adres: 36-002 Jasionka, Tajęcina 105; godz.: 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [32BA]- od 10.09.20 do 09.03.21 adres: 35-021 Rzeszów, ul. Prof. L. Chmaja 9a, godz: 7:30- 15:30
 • Realizacja stażu [33KK]- od 01.09.20 do 28.02.21 adres: 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [34AM]- 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 166, od 01-08-2020 do 31-01-2021; godz. 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [35DK]- od 01.09.20 do 18.01.2021, adres: 35-201 Rzeszów, ul. Jana Kochanowskiego 29; godz.: 7:30-15:30 ZAKOŃCZONY
 • Realizacja stażu [36KN]- od 01.11.20 do 30.04.21 adres: 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 19; godz.: 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [37KG]- od 22.02.21 do 21.08.21 adres: 36-001 Trzebownisko 928B; godz.: 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [38SA]- od 25.02.21 do 24.08.21 adres: 36-002 Jasionka 915A ; godz.: 7:00-15:00
 • Realizacja stażu [39CK]- od 01.11.20 do 30.04.21 adres: 36-002 Jasionka 953; godz.: 8:00-16:00
 • Realizacja stażu [40KE]- od 25.02.21 do 24.08.21 adres: 38-400 Krosno, ul. J. Piłsudskiego 1; godz.: 8:00-16:00

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

TOP Przejdź do zawartości