Projekt „Kwalifikacje zawodowe kluczem do kariery – II edycja”

Nr. projektu RPPK.07.01.00-18-0071/20

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.12.2022 roku możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne objęte projektem poprzez nabycie nowych kwalifikacji lub kompetencji, zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez staże oraz podniesienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości co pozwoli na aktywne wejście na rynek pracy.

W ramach projektu organizujemy bezpłatne szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz realizujemy doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Jesteś osobą bezrobotną i masz ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin)? Zamieszkujesz na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego? Szukasz sposobu na poprawę swojej pozycji na rynku pracy?

TAK?

Dla osób bez zatrudnienia oferujemy pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia i staże dzięki którym podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe.

Zadzwoń do na tel: 178700555 lub skontaktuj się z nami mailowo ts.transcom@gmail.com, a my zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do projektu oraz ustalimy termin spotkania z naszym doradcą.

Biuro projektu:

Trzebownisko 928B
36-001 Trzebownisko
budynek Teho Sport
tel. 17 870 0555
ts.transcom@gmail.com

Kogo zapraszamy?


Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria (szczegółowy opis grupy docelowej znajduje się w "Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie".

 • zamieszkuje na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 • jest osobą bezrobotną
 • nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • ma powyżej 29 roku życia czyli osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ma ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin)
 • pozostaje w trudnej sytuacji na rynku pracy czyli należy do jednej z grup: kobiety nie należące do osób długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach lub osoby o niskich kwalifikacjach lub osoby długotrwale bezrobotne;

W ramach uczestnictwa w projekcie oferujemy:

 • indywidualne wsparcie dotyczące zdiagnozowania potrzeb zawodowych (opracowanie Indywidualnego Planu Działania i ścieżki rozwoju Uczestnika projektu)
 • indywidualne wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy,
 • realizacja szkoleń zawodowych z potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji lub kompetencji – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe
 • realizacja 6-miesięcznych staży / praktyk zawodowych pozwalających na utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia

Terminy rekrutacji

w dni robocze poniedziałek – piątek w godz. od 9:00 do 15:00

 • 31.05.2021 - 06.06.2021
 • 21.06.2021 - 27.06.2021
 • 12.07.2021 - 18.07.2021
 • 3.08.2021 - 09.08.2021
 • 11.10.2021 - 17.10.2021
 • 25.10.2021 - 31.10.2021
 • 15.11.2021 - 21.11.2021
 • 07.03.2022 - 13.03.2022

Doradztwo Zawodowe

miejsce realizacji: Trzebownisko 928B lok. 3

 • 08.06.2021 godz. od 7:00 do 11:00
 • 09.06.2021 godz. od 8:00 do 12:00
 • 10.06.2021 godz. od 8:00 do 17:30
 • 11.06.2021 godz. od 8:00 do 16:00
 • 14.06.2021 godz. od 7:00 do 11:00
 • 28.06.2021 godz. od 9:00 do 12:00
 • 28.06.2021 godz. od 16:00 do 19:00
 • 29.06.2021 godz. od 7:00 do 12:00
 • 30.06.2021 godz. od 7:00 do 16:00
 • 01.07.2021 godz. od 7:00 do 12:00
 • 02.07.2021 godz. od 7:00 do 16:00
 • 05.07.2021 godz. od 12:00 do 16:00
 • 06.07.2021 godz. od 7:00 do 16:00
 • 09.07.2021 godz. od 7:00 do 11:00
 • 26.07.2021 godz. od 7:00 do 15:00
 • 27.07.2021 godz. od 8:00 do 16:00
 • 28.07.2021 godz. od 8:00 do 16:00
 • 29.07.2021 godz. od 8:00 do 12:00
 • 23.08.2021 godz. od 9:00 do 13:00
 • 24.08.2021 godz. od 8:00 do 9:00
 • 25.08.2021 godz. od 8:00 do 11:00
 • 26.08.2021 godz. od 8:00 do 11:00
 • 27.08.2021 godz. od 8:00 do 9:00
 • 30.08.2021 godz. od 8:00 do 15:00
 • 02.09.2021 godz. od 8:00 do 16:00
 • 04.09.2021 godz. od 8:00 do 10:00
 • 13.09.2021 godz. od 7:00 do 13:00
 • 04.10.2021 godz. od 8:00 do 16:00
 • 05.10.2021 godz. od 8:00 do 12:00
 • 21.10.2021 godz. od 8:00 do 12:00
 • 18.11.2021 godz. od 7:00 do 13:00
 • 19.11.2021 godz. od 7:00 do 19:00
 • 20.11.2021 godz. od 7:00 do 19:00
 • 22.11.2021 godz. od 7:00 do 9:00
 • 29.11.2021 godz. od 9:00 do 20:00
 • 13.12.2021 godz. od 15:30 do 17:30
 • 14.12.2021 godz. od 7:00 do 8:00
 • 27.12.2021 godz. od 7:00 do 17:00
 • 28.12.2021 godz. od 7:00 do 17:00
 • 29.12.2021 godz. od 7:00 do 14:30
 • 29.12.2021 godz. od 15:30 do 17:00
 • 30.12.2021 godz. od 9:00 do 17:00
 • 31.12.2021 godz. od 7:00 do 15:00
 • 03.01.2022 godz. od 10:00 do 10:30
 • 04.01.2022 godz. od 15:30 do 18:30
 • 05.01.2022 godz. od 15:30 do 18:30
 • 08.01.2022 godz. od 8:00 do 15:30
 • 31.01.2022 godz. od 8:00 do 9:00
 • 23.02.2022 godz. od 16:00 do 17:30
 • 24.02.2022 godz. od 16:00 do 18:00
 • 25.02.2022 godz. od 16:00 do 17:30
 • 26.02.2022 godz. od 8:00 do 13:00
 • 28.02.2022 godz. od 16:00 do 18:30
 • 03.03.2022 godz. od 16:00 do 18:00
 • 04.03.2022 godz. od 16:00 do 18:00
 • 21.03.2022 godz. od 12:00 do 17:30
 • 22.03.2022 godz. od 7:00 do 15:00
 • 22.03.2022 godz. od 15:30 do 19:30
 • 23.03.2022 godz. od 7:00 do 15:00
 • 23.03.2022 godz. od 16:30 do 20:00
 • 24.03.2022 godz. od 16:30 do 18:00
 • 25.03.2022 godz. od 16:30 do 18:00
 • 28.03.2022 godz. od 16:30 do 18:00
 • 07.04.2022 godz. od 8:00 do 14:00
 • 07.04.2022 godz. od 16:30 do 17:00
 • 08.04.2022 godz. od 16:30 do 17:00
 • 13.04.2022 godz. od 16:00 do 18:00
 • 27.04.2022 godz. od 16:00 do 17:00
 • 18.05.2022 godz. od 7:00 do 19:00
 • 19.05.2022 godz. od 7:00 do 19:00
 • 20.05.2022 godz. od 7:00 do 10:00
 • 28.05.2022 godz. od 7:00 do 17:00
 • 30.05.2022 godz. od 16:30 do 17:00

Pośrednictwo Pracy

miejsce realizacji: Trzebownisko 928B lok. 2 godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze

Szkolenia

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 22.06.2021 - 25.06.2021 - 29.06.2021 - 30.06.2021 - 01.07.2021 - 02.07.2021

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 10.08.2021 - 11.08.2021 - 16.08.2021 - 17.08.2021 - 20.08.2021 - 31.08.2021

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 12.08.2021 - 13.08.2021 - 14.08.2021 - 18.08.2021 - 19.08.2021 - 01.09.2021 - 03.09.2021 - 07.09.2021 - 14.09.2021 - 22.09.2021

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 21.10.2021 - 22.10.2021 - 25.10.2021 - 26.10.2021 - 27.10.2021 - 29.10.2021

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 28.10.2021 - 02.11.2021 - 03.11.2021 - 05.11.2021 - 08.11.2021 - 09.11.2021 - 12.11.2021 - 13.11.2021 - 29.11.2021 - 30.11.2021

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 25.11.2021 - 26.11.2021 - 27.11.2021 - 01.12.2021 - 08.12.2021 - 09.12.2021

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 02.12.2021 - 03.12.2021 - 05.12.2021 - 06.12.2021 - 07.12.2021 - 12.12.2021 -14-12-2021 - 19-12-2021 - 29-12-2021 - 30-12-2021

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 01.04.2022 - 02.04.2022 - 04.04.2022 - 05.04.2022 - 06.04.2022 - 07.04.2022 - 08.04.2022 - 11.04.2022 - 13.04.2022 - 14.04.2022

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 01.04.2022 - 02.04.2022 - 04.04.2022 - 05.04.2022 - 08.04.2022 - 09.04.2022

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 01.06.2022 - 03.06.2022 - 04.06.2022 - 06.06.2022 - 07.06.2022 - 08.06.2022 - 09.06.2022 - 10.06.2022 - 13.06.2022 - 14.06.2022

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

 • Szkolenie - terminy zjazdów: - 26.05.2022 - 27.05.2022 - 30.05.2022 - 31.05.2022 - 01.06.2022 - 02.06.2022

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

Realizacja staży

 • 1. [PM] Realizacja stażu od 06-09-2021 do 05-03-2022 adres: ul. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 2. [ŻA] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 28-02-2022 adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20C, 35-006 Rzezów, godz. 9:00-17:00
 • 3. [RK] Realizacja stażu od 01.11.2021 do 30.04.2022 adres: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola; godz. 7:00-14:35
 • 4. [DJ] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 28-02-2022 adres: ul. Stefana Żeromskiego 3/2, 35-001 Rzeszów, godz. 7:00-15:00; STAŻ ZAKOŃCZONY Z DNIEM 24.02.2022R.
 • 5. [BI] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 14-09-2021 adres: ul. Trembeckiego 11B, 35-234 Rzeszów, godz. 8:00-16:00 (staż zakończony) 5. [BI] Realizacja stażu od 01-10-2021 do 17-03-2022 adres: 36-007 Krasne 24B, godz. 8:00-16:00
 • 6. [KA] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 28-02-2022 adres: ul. Biecka 7/10A, 35-505 Rzeszów, godz. 7:00-15:00
 • 7. [NA] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 28-02-2022 adres: ul. Krajobrazowa 20/E2, 35-119 Rzeszów godz. 8:00-16:00
 • 8. [OB] Realizacja stażu od 20-09-2021 do 19-03-2022 adres: ul. J. Słowackiego 12, 37-100 Łańcut; godz. 7:00-15:00
 • 9. [RU] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 28-02-2022 adres: ul. Litewska 4A/2, 35-302 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 10. [SS] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 28-02-2022 adres: 36-001 Trzebownisko 928B, godz. 8:00-16:00
 • 11. [KM] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 28-02-2022 adres: ul. Litewska 4A/2, 35-302 Rzeszów; godz. 8:00-16:00
 • 12. [WK] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 28-02-2022 adres: ul. Jastrzębia 29, 35-207 Rzeszów; godz. 8:00-16:00
 • 13. [ZM] Realizacja stażu od 06-09-2021 do 05-03-2022 adres: ul. Krajobrazowa 13/3, 35-119 Rzeszów; godz. 8:00-16:00
 • 14. [SZ] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 28-02-2022 adres: 36-220 Jasienica Rosielna 272; godz. 8:00-16:00
 • 15. [GM] Realizacja stażu od 13-09-2021 do 12-03-2022 adres: al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów; godz. 8:00-16:00
 • 16. [SM] Realizacja stażu od 06-09-2021 do 05-03-2022 adres: ul. Słoneczna 1, 36-020 Tyczyn; godz. 7:00-15:00
 • 17. [BJ] Realizacja stażu od 01-10-2021 do 31-03-2022 adres: ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 18. [KZ] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 28-02-2022 adres:ul. Jagiellońska 32/2A, 35-025 Rzeszów, godz. 9:00-17:00
 • 19. [CM] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 28-02-2022 adres: ul. Stefana Czarnieckiego nr dz. 118 obr. 64, 37-700 Przemyśl; godz. 8:00-16:00
 • 20. [SA] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 28-02-2022 adres: ul. Lwowska 68, 35-301 Rzeszów; godz. 8:00-16:00
 • 21. [PT] Realizacja stażu od 01-09-2021 do 28-02-2022 adres: ul. Litewska 4A/2, 35-302 Rzeszów; godz. 8:00-16:00
 • 22. [RU] Realizacja stażu od 11-10-2021 do 12-04-2022 adres: ul. Ludwika Chmury 3, budynek 7R, 35-231 Rzeszów, godz. 6:00-14:00; 14:00-22:00
 • 23. [PS] Realizacja stażu od 01-10-2021 do 31-03-2022 adres: ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno, godz. 7:00-15:00
 • 24. [TJ] Realizacja stażu od 01-10-2021 do 12-12-2021 adres: ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów, godz. 8:00-16:00 (staż zakończony); 24. [TJ] Realizacja stażu od 13-12-2021 do 31-03-2022 adres: ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, godz. 7:30-15:05
 • 25. [CG] Realizacja stażu od 01-10-2021 do 31-03-2022 adres: ul. Fabryczna 6a, 38-200 Jasło, godz. 8:00-16:00
 • 26. [NE] Realizacja stażu od 01-10-2021 do 31-03-2022 adres: ul. Adama Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 27. [ŁE] Realizacja stażu od 01-10-2021 do 31-03-2022 adres: ul Kraszewskiego 50/1, 37-500 Jarosław, godz. 7:30-15:30
 • 28. [OA] Realizacja stażu od 01-10-2021 do 31-03-2022 adres: Plac Śreniawitów 9 lok. 8, 35-045 Rzeszów, godz. 7:30-15:30
 • 29. [RD] Realizacja stażu od 01-10-2021 do 31-03-2022 adres: ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 30. [JB] Realizacja stażu od 01-10-2021 do 31-03-2022 adres: ul. Wiśniowa 6, 35-113 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 31 . [LD] Realizacja stażu od 01.09.2021 do 28.02.2022 adres: ul. Podkarpacka 1, 35-081 Rzeszów; godz. 7:00-15:00
 • 32. [MB] Realizacja stażu od 01-10-2021 do 31-03-2022 adres: ul. Janka Bytnara 13, 36-100 Kolbuszowa, godz. 7:30-15:30
 • 33. [BMD] Realizacja stażu od 11-10-2021 do 10-04-2022 adres: ul. Akacjowa 47, 35-113 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 34. [SA] Realizacja stażu od 01-11-2021 do 30-04-2022 adres: 36-001 Trzebownisko 928B, godz. 8:00-16:00
 • 35. [KA] Realizacja stażu od 01-12-2021 do 31-05-2022 adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza 6A, godz. 8:00-16:00
 • 36. [MK] - ZATRUDNIENIE
 • 37. [PJ] Realizacja stażu od 10-01-2022 do 09-07-2022 adres: ul. J. Słowackiego 12, 37-100 Łańcut, godz. 7:00-15:00
 • 38. [DI] Realizacja stażu od 10-12-2021 do 09-06-2022 adres: 38-241 Osobnica 1048, godz. 8:00-16:00
 • 39. [MB] Realizacja stażu od 04-01-2022 do 03-07-2022 adres: 35-304 Rzeszów, ul. Zagłoby 7, godz. 8:00-16:00
 • 40. [GP] Realizacja stażu od 14-02-2022 do 13-08-2022 adres: 35-205 Rzeszów, ul. Stanisława Trembeckiego 3, godz. 8:00-16:00
 • 41. [MK] Realizacja stażu od 10-12-2021 do 09-06-2022 adres: ul. kpt. Władysława Raginisa 23, 35-513 Rzeszów, godz. 9:30-17:30
 • 42. [WA] Realizacja stażu od 04-01-2022 do 03-07-2022 adres: 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 40a/6A, godz. 7:00-15:00
 • 43. [DM] - ZATRUDNIENIE
 • 44. [RKK] - ZATRUDNIENIE
 • 45. [HG] Realizacja stażu od 04-01-2022 do 03-07-2022 adres: 36-020 Tyczyn, ul. Lasek 1A, godz. 8:00-16:00
 • 46. [CC] Realizacja stażu od 05-01-2022 do 04-07-2022 adres: ul. Jasielska 14, 35-504 Rzeszów, godz. 8:00-16:00
 • 47. [CB] Realizacja stażu od 11-04-2022 do 10-10-2022 adres: ul. Odrzykońska 3/4, 35-505 Rzeszów godz. 10:00-18:00
 • 48. [PE] Realizacja stażu od 01-05-2022 do 31-10-2022 adres: ul. J. Słowackiego 12, 37-100 Łańcut, godz. 7:00-15:00
 • 49. [MT] Realizacja stażu od 01-05-2022 do 31-10-2022 adres: ul. Piłsudskiego 37, 36-060 Głogów Małopolski, godz. 8:00-16:00
 • 50. [SJ] Realizacja stażu od 01-05-2022 do 31-10-2022 adres: ul. Kowalska 8, 37-100 Łańcut, godz. 8:00-16:00
 • 51. [PP] Realizacja stażu od 01-05-2022 do 31-10-2022 adres: Słoneczna 1, 36-020 Tyczyn, godz. 7:30-15:30
 • 52. [ME] - Realizacja stażu od 20-06-2022 do 19-12-2022 adres: ul. Piłsudskiego 37, 36-060 Głogów Małopolski, godz. 7:00-15:00
 • 53. [KS] - Realizacja stażu od 20-06-2022 do 19-12-2022 adres: 36-001 Trzebownisko 928B, godz. 8:00-16:00
 • 54. [WK] - Realizacja stażu od 06-06-2022 do 05-12-2022 adres: 36-052 Nienadówka 696B, godz. 8:00-16:00
 • 55. [GA] - Realizacja stażu od 06-06-2022 do 05-12-2022 adres: ul. Poznańska 2B, 35-084 Rzeszów, godz. 7:30-15:30
 • 56. [BI] - Realizacja stażu od 06-06-2022 do 05-12-2022 adres: ul. Paderewskiego 2, 39-200 Dębica, godz. 7:30-15:30
 • 57. [JK] - Realizacja stażu od 20-06-2022 do 19-12-2022 adres: Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów, godz. 7:30-15:30
 • 58. [SB] - Realizacja stażu od 20-06-2022 do 19-12-2022 adres: ul. Słowackiego 10, 37-100 Łańcut, godz. 8:00-16:00
 • 59. [PS] - Realizacja stażu od 03-06-2022 do 02-12-2022 adres: 36-001 Trzebownisko 928B, godz. 8:00-16:00
 • 60. [KI] - Realizacja stażu od 20-06-2022 do 19-12-2022 adres: ul. Targowa 8, 39-300 Mielec, godz. 8:00-16:00; 12:00-20:00
 • 61. [BZ] - Realizacja stażu od 01-10-2022 do 31-03-2023 adres: 36-001 Trzebownisko 928B, godz. 8:00-16:00
 • 62. [DI] - Realizacja stażu od 01.10.2022 do 31.03.2023 adres: 35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 26/4a; godz: 8:00-16:00
 • 63. [ŁJ] - Realizacja stażu od 01.10.2022 do 31.03.2023 adres: 37-700 Przemyśl, ul. Seweryna Goszczyńskiego 31; godz: 8:00-16:00
 • 64. [VN] - Realizacja stażu od 01.10.2022 do 31.03.2023 adres: 35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 26/4a; godz: 8:00-16:00
 • 65. [MZ] - Realizacja stażu od 01-11-2022 do 30-04-2023 adres: ul. Piłsudskiego 37, 36-060 Głogów Małopolski, godz. 8:00-16:00
 • 66. [OO]- Realizacja stażu od 01.10.2022 do 31.03.2023 adres: 35-002 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 17; godz: 8:00-16:00
 • 67. [ME]- Realizacja stażu od 01.10.2022 do 31.03.2023 adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice ; godz: 9-17; 11-19; 13-21
 • 68. [PA]- Realizacja stażu od 01.10.2022 do 31.03.2023 adres: 35-002 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 17 ; godz: 8-16;

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

TOP Przejdź do zawartości