Projekt „Kwalifikacje zawodowe kluczem do kariery – II edycja”

Nr. projektu RPPK.07.01.00-18-0071/20

1. Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.12.2022 roku możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne objęte projektem poprzez nabycie nowych kwalifikacji lub kompetencji, zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez staże oraz podniesienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości co pozwoli na aktywne wejście na rynek pracy.

W ramach projektu organizujemy BEZPŁATNE szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz realizujemy doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Jesteś osobą bezrobotną i masz ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin)? Zamieszkujesz na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego? Szukasz sposobu na poprawę swojej pozycji na rynku pracy?

TAK?

Dla osób bez zatrudnienia oferujemy pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia i staże dzięki którym podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe.

Zadzwoń do na tel: 178700555 lub skontaktuj się z nami mailowo ts.transcom@gmail.com, a my zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do projektu oraz ustalimy termin spotkania z naszym doradcą.

Biuro projektu:

Trzebownisko 928B
36-001 Trzebownisko
budynek Teho Sport
tel. 17 870 0555
ts.transcom@gmail.com

Kogo zapraszamy?


Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria (szczegółowy opis grupy docelowej znajduje się w "Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie".

 • zamieszkuje na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 • jest osobą bezrobotną
 • nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • ma powyżej 29 roku życia czyli osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ma ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin)
 • pozostaje w trudnej sytuacji na rynku pracy czyli należy do jednej z grup: kobiety nie należące do osób długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach lub osoby o niskich kwalifikacjach lub osoby długotrwale bezrobotne;

W ramach uczestnictwa w projekcie oferujemy:

 • indywidualne wsparcie dotyczące zdiagnozowania potrzeb zawodowych (opracowanie Indywidualnego Planu Działania i ścieżki rozwoju Uczestnika projektu)
 • indywidualne wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy,
 • realizacja szkoleń zawodowych z potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji lub kompetencji – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe
 • realizacja 6-miesięcznych staży / praktyk zawodowych pozwalających na utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia

Terminy rekrutacji

w dni robocze poniedziałek – piątek w godz. od 9:00 do 15:00

 • 31.05.2021 - 06.06.2021 - rekrutacja zakończona
 • 21.06.2021 - 27.06.2021 - rekrutacja zakończona
 • 12.07.2021 - 18.07.2021 - rekrutacja

Doradztwo Zawodowe

miejsce realizacji: Trzebownisko 928B lok. 3

 • 08.06.2020 godz. od 8:00 do 12:00
 • 09.06.2020 godz. od 8:00 do 12:00
 • 10.06.2020 godz. od 8:00 do 16:00
 • 11.06.2020 godz. od 8:00 do 16:00
 • 14.06.2020 godz. od 7:00 do 11:00
 • 15.06.2020 godz. od 7:00 do 11:00
 • 21.06.2020 godz. od 8:00 do 12:00
 • 29.06.2020 godz. od 8:00 do 12:00
 • 30.06.2020 godz. od 8:00 do 16:00
 • 01.07.2020 godz. od 8:00 do 16:00
 • 02.07.2020 godz. od 8:00 do 16:00
 • 05.07.2020 godz. od 12:00 do 16:00
 • 06.07.2020 godz. od 8:00 do 16:00
 • 09.07.2020 godz. od 8:00 do 12:00

Pośrednictwo Pracy

miejsce realizacji: Trzebownisko 928B lok. 2 godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze

Szkolenia

 • Szkolenie nr 1 - terminy zjazdów: - 22.06.2021 - 25.06.2021 - 29.06.2021 - 30.06.2021 - 01.07.2021 - 02.07.2021

  Miejsce realizacji szkolenia: 36-001 Trzebownisko 928 B

  Godziny realizacji szkolenia 8:00 - 15:30

Realizacja staży

 • w trakcie organizacji

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

TOP Przejdź do zawartości